På Finse

Tdleg vår og nybygg på Finse, 6. juni 2018

Klikk i øvre halvdel av bileta for å sjå dei i større format

Sjå gammal nettside for bilete frå 2015-16, då eg budde fast på Finse